fbpx
Close

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w 2 celach:

2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:

3. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

4. Nie sprzedajemy danych osobowych oraz nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Unii Europejskiej.

III. ODBIORCY DANYCH

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Administratora Serwisu).

IV. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.

2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych.

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do: cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do usunięcia danych, do sprostowania, do przenoszenia.

2. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

3. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować na adres info@annamuchnicka.pl

PLIKI”COOKIES”

1. Strona internetowa www.annamuchnicka.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje: Sesyjne. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).